Acces continuu la terapii inovatoare pentru pacienții cu hepatita C

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) atrage atenția că pacienții români cu hepatita C au nevoie de continuitate în asigurarea tratamentului.

”Constatăm că la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) există schimbări frecvente care generează incertitudini cu privire la continuitatea politicilor în beneficiul pacienţilor. Ne dorim ca aceste schimbări să nu se materializeze în probleme majore pentru pacienţii români. În ceea ce priveşte problematica hepatitei C, deşi mai sunt câteva luni până la încheierea actualului contract cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu interferon free, vrem să atragem atenţia asupra nevoii de continuitate. În anii anteriori au existat perioade de pauză în asigurarea tratamentului, pauze cauzate tocmai de întârzierile înregistrare în aplicarea procedurilor de negociere a noilor contracte”,a  declarat Marinela Debu, președinte APAH-RO.

În luna septembrie a anului trecut a existat în cadrul CNAS iniţiativa de modificare a reglementărilor privind contractele cost-volum-rezultat (Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat), însă reprezentanții Asociației spun că nu mai știu nimic despre aceasta ințiativă.

Solicitări APAH-RO

  • Este necesară implementarea unui sistem în care să existe mai mulţi câștigători, astfel încât să nu mai fim în situaţia ca anumite categorii de pacienţi să nu aibă acces la terapiile inovatoare;
  • Contractele să fie încheiate pe perioade mai lungi (peste un an), pentru a exista predictibilitate în ceea ce priveşte accesul la tratament;
  • Procedura de negociere să fie iniţiată în timp util, astfel încât să nu mai existe perioade în care pacienţii să nu aibă acces la terapiile inovatoare.