Alzheimer Pas cu pas

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România a prezentat în cadrul Conferinței Naționale Alzheimer 2017 programul “Alzheimer Pas cu pas” un program adresat pacienților diagnosticați cu Alzheimer, aparținătorilor și îngrijitorilor lor.

Programul “ALZ Pas cu pas” este dedicat bolnavilor suferind de diverse tipuri de demențe și aparținătorilor acestora, programul punând în contact pacienții și familiile acestora cu furnizorii de servicii specializate, servicii atât din sistemul de sănătate, cât și din afara lui.

 

Publicații electronice

Obiectivele programului includ informarea și îndrumarea pacienților și aparținătorilor afectați de demență; crearea unei baze de date de pacienți, la nivel național, cu posibilitatea de a genera statistici; crearea unei baze de date, la nivel național, cu resursele pe care bolnavii afectați de demență și aparținătorii acestora le au la dispoziție; dezvoltarea unui mediu original de voluntariat în România. Implementarea programului presupune realizarea unui sistem de referințe complex, multidirecțional și actualizat în permanență.

Dintre serviciile ce vor fi oferite începând cu iunie 2017 se numără publicații electronice despre afecțiuni, probleme specifice, drepturile și opțiunile pacienților și aparținătorilor; noutăți din domeniu (cercetare, implementare, politici guvernamentale, etc.), programe de informare a aparținătorilor, de colaborare cu aceștia, de ridicare a nivelului de conștientizare a problematicii legate de demențe, workshop-uri dedicate unor tematici comune aparținătorilor și pacienților etc.

 

Strategie Națională privind Demența

Tot în cadrul Conferinței Naționale, Societatea Română Alzheimer, împreună cu membrii Alianței Alzheimer și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România au realizat un apel pentru o Strategie Națională privind Demența în România.

Documentul atrage atenția că este necesară crearea urgentă a unui cadru legislativ prin care factorii responsabili de la nivel naţional, regional şi local să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii mintale a populaţiei prin:

  • recunoaşterea bolilor neurodegenerative, a demenţei şi a bolii Alzheimer ca priorităţi ale politicii de sănătate publică;
  • diminuarea incidenţei bolilor neurodegenerative;
  • diagnosticare precoce;
  • crearea de servicii de îngrijire corespunzător nevoilor populației;
  • creşterea accesibilităţii pacienţilor la tratament, îngrijiri adecvate şi tehnici de reabilitare/diminuare a efectelor negative asupra calităţii vieţii lor;
  • promovarea unei reflecţii etice cu accent pe respectul demnitatii persoanei diagnosticate cu Alzheimer.

Strategia a fost elaborată de Societatea Română Alzheimer împreună cu toate asociațiile membre ale Alianței Române Alzheimer: Societatea de Neurologie din România, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Asociația Română de Psihogeriatrie, Societatea Română de Geriatrie și Gerontologie, Asociația de Psihiatrie Socială din România, Asociația de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie, Asociația Tinerilor Medici Geriatri, Federația comunităților Evreiești din România, Asociația Gerontologică, Secția Clinică Geriatrie – Gerontologie, Spitalul Sfântu Luca, Societatea Română de Neuroreabilitare, Societatea de Patologie, Terapie și Recuperare Vertebro-Medulară