Aparate ortodontice gratuite pentru copii prin programul “Smile”

ASSMB a anunțat astăzi, 2 august, demararea procedurii de implementare a proiectului „Smile” care își propune prevenirea afecțiunilor dentare printr-o soluție de tratament minim invazivă care corectează probleme dentare deseori ireversibile, dar care pot fi tratate ortodontic, prin aplicarea de aparate ortodontice fixe. Acest lucru înseamnă că începând de luni, 5 august, părinții pot începe să depună actele necesare pntru a aplica la acest program al Primăriei Capitalei.

Criterii de eligibilitate pentru viitorii beneficiari ai proiectului:

  • Copii cu vârste cuprinse între 10 – 17 ani;
  • Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București, obținută cu cel putin 6 luni înainte de depunerea cererii, pentru beneficiari minori avand vârsta peste 14 ani, iar în cazul beneficiarilor minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, reprezentantul legal trebuie sa aiba domiciliul stabil, sau viza de resedinţă în municipiul Bucureşti, cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii;
  • Adeverință medicală eliberată de cabinetul de medicină dentară din cadrul unităților de învățământ școlar (cabinet stomatologic) din rețeaua scolară a Municipiului București, care atesta o dentiție tratată, fără carii, și care poate suporta un tratament de specialitate ortodontic (necesar în vederea completării Anexei 1)
  • Document tip (Anexa 1 la prezentul regulament) eliberat de un medic specialist/primar, în specializarea Ortodonție, din cadrul unității medicale de specialitate în aplicarea aparatelor ortodontice fixe, afiliate, cu recomandarea medicală privind necesitatea aplicării aparatului ortodontic fix.

Bugetul maxim alocat/beneficiar este de 620 lei, sub formă de vouchere, sumă ce include model de studiu și aplicarea unei singure arcade (inferioară sau superioară), respectiv 990 lei, sub formă de vouchere, sumă ce include, model de studiu și aplicarea ambelor arcade (inferioară și superioară).

“În situația în care numărul de beneficiari nu va fi consumat, vom prelungi perioada de implementare a acestui proiect. Nu vom face economii din punct de vedere bugetar. Ne vom atinge indicatorul din punctul de vedere al numărului de copii care beneficiază de acest proiect. Ca sumă totală, municipalitatea a alocat acestui proiect suma de 20.053.000 de lei, pentru un număr de 20.000 de beneficiari” a declarat dr. Turkes Ablachim, director medical ASSMB.

Părinții care doresc să își înscrie copiii în proiectul „Smile” trebuie:

  1. să se prezinte la medicul specialist ortodont al uneia dintre unitățile medicale de specialitate în aplicarea aparatelor ortodontice fixe afiliate, pentru investigațiile necesare eliberării indicației de aplicare aparat ortodontic fix (ulterior obținerii documentului eliberat de către medicul stomatolog, care atestă o dentiție tratată, fără carii, și care poate suporta un tratament de specialitate ortodontic);
  2. să se înscrie online pe site-ul A.S.S.M.B. la secțiunea ”Proiect Smile”, introducând datele solicitate;
  3. să bifeze unitatea medicală de specialitate în aplicarea aparatelor ortodontice fixe afiliata unde urmează să-i fie efectuate procedurile necesare în vederea aplicării aparatului ortodontic fix.
  4. să bifeze în aplicație că este de acord cu termenii și condițiile prezentului regulament.

După completarea datelor, se va genera automat numărul de înregistrare în proiect. Reprezentantul legal al copilului va primi pe adresa de e-mail menționată în aplicație confirmarea înregistrării și numărul de înregistrare on-line, care va sta la baza convocării, în ordine cronologică, în vederea continuării procedurii (analizarea dosarului). În maximul 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la introducerea datelor și a documentelor în aplicația “Proiect Smile” reprezentantul legal al copilului va fi anunțat (telefonic și/sau e-mail)să se prezinte la sediul A.S.S.M.B. – Direcția Programe- Proiecte, din Bulevardul Ion Mihalache Nr. 11-13, sector 1, avand asupra sa dosarul solicitantului.

Decizia de aprobare sau de respingere a dosarului pentru includerea în proiect, va fi comunicată reprezentantului legal al copilului, în termen de minimum 10 (zece) zile lucrătoare de la data prezentării sale, la sediul A.S.S.M.B – Direcția Programe – Proiecte din Bd. Ion Mihalache, nr. 11 – 13, sector 1. Odata cu comunicarea deciziei de aprobare a dosarului, beneficiarul prin reprezentantul legal, va semna contractul de acordare a voucherelor aferent proiectului „Smile”.

“Având în vedere că am avut și avem în continuare o adresabilitate foarte mare pe zona de aparate mobile, în ședința din iunie a Consiliului General al Municipiului București am apobat proiectul Smile Mobile unde avem aprobat un buget pentru 2000 de beneficiari, până în 2021 și avem în vedere să ne raprtăm la acest tip de sprijin pentru elevii din Municipiul București” a declarat Vasile Apostol, manager proiect ASSMB.

Mai multe detalii despre proiectele “Smile” și “Smile Mobile” puteți găsi și pe www.assmb.ro

Roxana Maticiuc