OUG pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanța de Urgență inițiată de Ministerul Sănătății care include măsuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților în sistemul public de sănătate a fost aprobată joi de Guvern.

Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal, vor beneficia de aceleași drepturi și de același nivel al indemnizației aflată în plată până la 1 ianuarie 2018.

Măsurile sunt tranzitorii și se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă.

Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizației, se plafonează contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel încât să se mențină indemnizațiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul persoanelor care au primit indemnizații diminuate până la aplicarea măsurilor adoptate joi, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declarației rectificative și plătește diferențele de indemnizații persoanelor în drept până la 31 martie 2018.

Stagiul minim de asigurare

Totodată, potrivit Ordonanței de Urgență, în primul semestru al anului 2018 se va menține reglementarea care s-a aplicat până la sfârșitul anului trecut, anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Începând cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Excepție vor face în continuare indemnizațiile aferente concediilor medicale  acordate  pentru  afecțiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgențe  medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără să fie necesar stagiul de cotizare.

Tratament în străinătate

De asemenea, actul normativ aprobat joi prelungește perioada de acordare a tratamentului în străinătate, în unități sanitare de stat sau private, până la finalul anului 2020, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment produs în data de 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv din București. În prezent, mai au nevoie de îngrijiri medicale 23 de persoane.

În vederea îmbunătățirii serviciilor de asistenţă medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, OUG reglementează modul în care autorităţile administraţiei publice locale pot participa la finanțarea acestora cu sume alocate din bugetul local pentru plata cheltuielilor de personal.

Alte reglementări din actul normativ au rolul de a clarifica și a debirocratiza modul  de prescriere și obținere a tratamentelor și dispozitivelor medicale necesare asiguraților, inclusiv persoanele cu handicap.

Telemedicină

Totodată, Ordonanța  prevede că până la finalul anului 2018 va fi implementat sistemul informatic de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al apărării, care va face parte din sistemul informatic şi informaţional din sănătate. Acest proiect de utilitate publică de interes național va fi implementat etapizat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Sistemul informatic şi informaţional din sănătate va cuprinde raportările şi bazele de date în domeniul sanitar gestionat de autorităţile, instituţiile publice şi furnizorii care acordă servicii în cadrul sistemului de sănătate.

Sistemul informatic de telemedicină rurală va permite acordarea serviciilor medicale la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne, între cabinetele medicilor de familie din mediul rural și medicii specialiști din spitalele județene/ instituțiile sanitare, în timp ce sistemul informatic de telemedicină al apărării va face posibilă acordarea serviciilor medicale la distanță prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne între structuri de medicină operațională, structuri medicale din cadrul unităților militare și unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.