cnas

Reţeta electronică- noţiuni de bază

Reţeta electronică este formularul prin care puteţi procura medicamentele de care aveţi nevoie. Reţeta electronică on-line este formularul de prescripţie medicală în format electronic, completat de medic sau de farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în

[ Read More ]

Cardul de sănătate, prezentat obligatoriu

Cardul de sănătate trebuie prezentat ori de câte ori mergeţi la medicul de familie, la medicul specialist sau la farmacist. Pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de

[ Read More ]