Ochelarii care ajută nevăzătorii să vadă, gratuiți- cum se obține subvenția?

Ochelarii inteligenți. O nouă tehnologie, apărută și pe piața românească, ajută nevăzătorii sau persoanele cu deficiențe de vedere să ”vadă”.

Ochelarii intelugenți. OrCam MyEye 2 este cel mai avansat dispozitiv asistiv din lume pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Citește texte, recunoaște fețe, identifică produse și multe altele și poate fi obținut gratuit în România, prin intermediul Strategiei Naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016- 2020”.

“Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate” a fost aprobată prin Ordin al Guvernului publicat în Monitorul Oficial al României nr. 258 din 03 aprilie 2019. Împreună cu Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor, aprobată prin Ordin al Guvernului publicat în Monitorul Oficial al României nr. 804 din 03 octombrie 2019, textul de lege stabilește condițiile de eligiblitate pentru beneficiarii persoane cu dizabilități, detaliază categoriile de tehnologii care pot fi achiziționate cu ajutorul voucherelor de subvenție, prezintă documentația necesar a fi întocmită, conține formularele tip de utilizat, stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces.

Persoanele cu dizabilități care îndeplinesc condițiile legale vor putea depune dosarele pentru a primi tehnologia asistivă pe care o doresc la Birourile Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul/ sectorul în evidența căreia se află (datele de contact AICI).

OrCam MyEye 2, ochelarii inteligenți, utili, deopotrivă, nevăzătorilor și slab văzătorilor, reprezintă un dispozitiv medical acreditat în România și îndeplinește toate condițiile pentru a fi cuprins în Lista furnizorilor de tehnologii asistive agreați în cadrul Procedurii de acordare a voucher-elor.

Cine poate beneficia de subvenție

Persoanele îndreptățite să beneficieze de acest ajutor sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor care beneficiază de măsuri active de ocupare.

Acestea vor depune la registratura sau la adresa de e-mail către Direcția generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, la nivel judeţean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află,  spre evaluare și aprobare de către Agenția Națională a Persoanelor cu Dizabilități, un dosar care va cuprinde următoarele elemente:

1/ Cererea pentru acordarea voucher-ului (descarcă AICI)

2/ Copie carte/ buletin de identitate

3/ Copie certificat de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia

4/ Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (descarcă AICI)

5/ Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă (descarcă aici) acordate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă / Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în condițiile legii, stabilite în funcție de nevoile individuale, însoțit de planul individual (descarcă AICI) SAU, după caz

6/ Formular privind acordul de a fi inclus în Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/ ANOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere (descarcă AICI)

7/ Angajamentul referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucher-ului (descarcă AICI), de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarului către Agenția Națională a Persoanelor cu Dizabilități (descarcă AICI)

Programul de subvenționare se va desfășura pe o perioadă de 3 ani. Principiul acordării este “primul venit, primul servit”, suma totală disponibilă fiind de aproximativ 160 milioane de lei. O persoană poate beneficia de subvenție o singură dată în acești 3 ani.

Ochelarii inteligenți. OrCam MyEye 2 este o cameră de luat vederi inteligentă ușoară, ce se atașează la orice ramă. Folosește inteligența artificială (AI) pentru a citi în timp real textul de pe materiale tipărite, dar și digitale, de pe orice suprafață. De asemenea, recunoaște fețe, produse, bancnote și poate fi folosită cu ajutorul unor simple gesturi ale mâinii. Este potrivită tuturor vârstelor, poate fi utilizată indiferent de nivelul deficienței vizuale și nu necesită conexiune la internet.