Cardul de sănătate, prezentat obligatoriu

Cardul de sănătate trebuie prezentat ori de câte ori mergeţi la medicul de familie, la medicul specialist sau la farmacist. Pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID), data naşterii şi termenul de valabilitate al cardului (5 ani)
Persoanele obligate să folosească acest card de sănătate sunt cele asigurate, cu vârsta de peste 18 ani. Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate.

 

Distribuţie şi activare
Cardul a fost distribuit de către poştaşi la domiciliile asiguraţilor. Cei care nu au primit cardul de sănătate îl pot solicita la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află.
Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.

 

Cititorul de carduri
Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice. Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin. Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu. Dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează. În această situaţie, medicul va telefona la numărul de helpdesk 021.202.6995, unde se alocă un număr de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.

 

Adeverinţa
Pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate. Adeverinţa este valabilă trei luni de la eliberare.

Sursa: www.cnas.ro