Model unic al biletului de trimitere pentru RMN, CT, scintigrafie și angiografie

Pentru serviciile de înaltă performanță decontate de casele de asigurări de sănătate, RMN, CT, scintigrafie și angiografie, se utilizează biletul de trimitere pentru investigații paraclinice — formular cu regim special.

Prevederea face parte din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 600 din data de 30 iunie 2023.

Pentru pacienții internați, serviciile medicale de înaltă performanță, respectiv CT, RMN, scintigrafie, angiografie, se acordă numai pe bază de recomandare medicală conform fișelor de solicitare prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. Conform art. 2, „Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea și numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigații paraclinice, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d și 1e.” De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 600bis din data de 30 iunie 2023 s-au publicat Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.