Asigurări pentru bolnavii cronici care călătoresc în UE

Persoanele care suferă de boli cronice și care călătoresc în state din cadrul UE trebuie să solicite și să obțină Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) de la Casa de Asigurări de Sănătate în evidența căreia se află.

În cazul bolnavilor cronici, asigurările medicale private de călătorie sunt mai restrictive decât în alte cazuri. Majoritatea companiilor de asigurări exclud de la plata despăgubirilor orice tratament pentru afecțiuni cronice preexistente.

Condiții

Specialiștii Centrului European al Consumatorilor (ECC Romania) atrag atenția că persoanele care dețin acest card pot beneficia de îngrijiri medicale în următoarele condiții:

  • Călătoresc pe teritoriul unui stat membru al UE sau al Spațiului Economic European
  • Tratamentul medical este unul neplanificat (de exemplu un tratament planificat este o operație programată într-o clinică dintr-un alt stat)
  • Tratamentul medical este realizat într-un spital sau o clinică din sistemul public de sănătate al respectivului stat (nu sunt acoperite tratamentele medicale în clinici private)

Persoanele care dețin CEASS trebuie să primească îngrijiri medicale în aceleași condiții ca și persoanele asigurate în sistemul public din statul de destinație, iar decontarea cheltuielilor se face la nivel interinstituțional. Totuși, este posibil ca în anumite state unele servicii să fie prestate în sistem co-plată, consumatorul fiind obligat să plătească o parte a serviciilor medicale respective, chiar dacă în România acestea sunt decontate integral.

Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).