Card UE pentru persoanele cu handicap pentru a sprijini dreptul la liberă circulație

Cardul UE pentru persoanele cu handicap va fi eliberat în termen de 60 de zile, iar cardul UE de parcare în termen de 30 de zile, ambele fiind gratuite. Persoanele cu handicap se confruntă în mod regulat cu bariere atunci când călătoresc în alt stat membru. Noile norme ar facilita călătoria persoanelor cu handicap în UE, asigurând accesul la condiții speciale, inclusiv la parcări, în toate statele membre.

Propunerea de directivă introduce un card de handicap la nivelul UE și modernizează cardul european de parcare pentru persoanele cu handicap, pentru a se asigura că, atunci când călătoresc pentru o perioadă scurtă de timp, acestea au acces la aceleași condiții speciale ca și persoanele care locuiesc în statul membru respectiv, inclusiv accesul la parcare. Persoanele cu handicap se confruntă în mod regulat cu bariere atunci când călătoresc sau vizitează un alt stat membru, deoarece statutul lor de persoană cu handicap nu este întotdeauna recunoscut în întreaga UE. Ambele carduri vor fi destinate cetățenilor UE al căror statut de handicap și drepturi sunt recunoscute de statul membru în care își au reședința, membrilor de familie și celor care îi însoțesc sau îi asistă. Pentru a se asigura că sunt incluși și resortisanții țărilor terțe care își au reședința în UE, Comisia a prezentat o propunere complementară.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a adoptat în unanimitate poziția sa privind propunerea de lege cu 39 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere.

Gratuitate, format și termene limită

Deputații europeni propun ca cardul de handicap să fie eliberat sau reînnoit în termen de 60 de zile de la data la care o persoană îl solicită, iar cardul de parcare în termen de 30 de zile. Ei introduc, de asemenea, opțiunea de a solicita o versiune digitală a cardului de parcare, care să fie gata în 15 zile. Ambele carduri ar fi disponibile în format fizic și digital și ar fi gratuite, propun deputații europeni. De asemenea, ei doresc ca regulile și condițiile de aplicare a cardului să fie disponibile în formate accesibile, de asemenea în limbajul semnelor naționale și internaționale și în braille, precum și într-un limbaj ușor de înțeles.

Recunoașterea statutului de handicap pentru muncă, studii și Erasmus+.

Pentru a asigura accesul la beneficii și asistență socială pentru cei care lucrează sau studiază într-un alt stat membru, deputații au modificat propunerea pentru a proteja temporar deținătorii de carduri europene de handicap care se deplasează într-un alt stat membru pentru muncă sau studii, până când statutul lor este recunoscut oficial, inclusiv cei care călătoresc în cadrul unui program de mobilitate al UE, cum ar fi Erasmus+.

Accesul la informații

Deputații europeni solicită statelor membre și Comisiei să crească gradul de conștientizare cu privire la Cardul european de handicap și la Cardul european de parcare pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin crearea unui site web cu informații privind modul de obținere, utilizare și reînnoire a cardurilor în toate limbile UE și în limbajul semnelor naționale și internaționale.

Etapele următoare

Odată ce proiectul de poziție va fi aprobat de plenul Parlamentului în sesiunea plenară din ianuarie, vor putea începe negocierile cu Consiliul cu privire la forma finală a legii. Statele membre au convenit deja asupra poziției lor.