Ordinul referitor la tulburări de spectru autist, modificat

Ordin tulburări de spectru autist

Ministerul Sănătății a postat în secțiunea Transparență Decizională un Ordin care vizează persoanele cu tulburări de sănătate mintală.

Potrivit documentului, Anexa la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate ar urma să fie modificată prin includerea mai multor diagnostice.

La art. 1, alin. (1),lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:” (a) Tulburarea de Spectru Autist (TSA) este o tulburare pervazivă de dezvoltare ce se caracterizează printr-o  afectare  permanentă  a  capacității  de  relaționare  socială,  printr-o  deviere  a  comunicării  și patternuri  comportamentale restrictive, stereotipe. Tulburarea de Spectru Autist include următoarele entități diagnostice: Autism  infantil,  Sindrom Aspenger,  Autism Atipic, Tulburare pervazivă de dezvoltare sau PDD-NOS  (Persasive  Developmental  Disorder  Not  Otherwise  Specified). Tulburarea  are  debut precoce prin manifestarea unor tulburări sau devieri care interesează următoarele arii de dezvoltare: deficit în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor sociale, exprimarea interesului şi a emoţiilor, incapacitatea de a folosi limbajul şi comunicarea, prezenţa unui comportament stereotip, incluzând un repertoriu comportamental restrictiv şi repetitiv.

Ordinul aflat în Transparență Decizională mai revede că diagnosticul de TSA şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate sunt stabilite de medicul specialist, conform criteriilor europene de diagnostic. Stabilirea acestor diagnostice, evaluarea şi reevaluarea  lor  se  realizează  în  serviciul  ambulator,  centrul  de  sănătate  mintală,  cabinetele  medicale individuale sau prin internare într-o secţie de profil. Pentru formularea diagnosticului de TSA, precum şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate sunt necesare: evaluarea psihiatrică, evaluarea psihologică şi, la recomandarea medicului specialist, examene paraclinice, după caz. Medicul de familie ia în evidenţă pacienţii cu diagnosticul de TSA şi diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate.

Conform prevederilor acestei legi, toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale,  respectiv: depistare  activă precoce,  diagnostic  clinic  psihiatric  şi  evaluare  clinică  psihologică, tratament  psihofarmacologic,  intervenţii  specializate  precoce,  psihoterapie  cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinţilor şi a familiei, precum şi servicii educaţionale.