Recomandări noi pentru diagnosticul ecocardiografic al bolii cardiace reumatice

Federația Mondială a Inimii a lansat Ghidul WHF 2023 pentru diagnosticul ecocardiografic al bolii cardiace reumatice (RHD), un document cuprinzător care rezumă cele mai recente dovezi științifice disponibile cu privire la managementul RHD, care poate fi aplicat atât în mediul clinic, cât și în cel de cercetare.

Recomandările, publicate în Nature Reviews Cardiology, au fost elaborate cu obiectivul principal de a defini criteriile ecocardiografice minime pentru diagnosticarea RHD pe baza celor mai bune dovezi disponibile și actualizate. Acestea sunt menite să servească drept document de referință contemporan și practic, care poate fi utilizat cu ușurință în regiunile endemice de RHD din întreaga lume. Revizuirea din 2023 a recomandărilor este concepută în mod special pentru a oferi îndrumări de diagnosticare pentru practicienii din domeniul sănătății și cercetătorii implicați în diferite aspecte ale depistării și îngrijirii RHD. Aceasta îi include pe cei implicați în programe active de depistare a cazurilor, în detectarea precoce a cazurilor în mediul clinic și pe furnizorii de servicii medicale de rutină care pot întâlni posibile cazuri de RHD. Ghidul introduce două noi seturi de criterii ecocardiografice pentru RHD: criterii de screening, care sunt destinate în primul rând celor care nu sunt experți și care pot fi aplicate în medii adecvate pentru a detecta cazurile suspecte de RHD; și criterii de confirmare, concepute pentru a fi utilizate de experți pentru a confirma un diagnostic de RHD.

În plus față de o clasificare actualizată, bazată pe stadii a RHD, care clasifică afecțiunea pe baza riscului de progresie către o boală cardiacă valvulară mai avansată, recomandările 2023 încorporează măsurători bazate pe greutate pentru lungimea jetului de regurgitare valvulară, îmbunătățind precizia diagnosticului. Acestea oferă, de asemenea, recomandări pentru gestionarea stadiilor timpurii ale RHD, oferind îndrumări cuprinzătoare profesioniștilor din domeniul sănătății. Se preconizează că aceste orientări vor fi benefice pentru toate regiunile endemice de RHD din întreaga lume, cu un accent deosebit pe țările cu venituri mici și mijlocii și pe mediile cu resurse limitate. Prin oferirea unor criterii de diagnosticare și recomandări clare de gestionare, ghidurile urmăresc să sprijine diagnosticarea precoce și inițierea profilaxiei secundare pentru a preveni progresia bolii.

Lansarea acestor recomandări reprezintă un pas important în direcția îmbunătățirii prevenirii și gestionării bolilor reumatice cardiace la nivel mondial. Prin oferirea de criterii și îndrumări bazate pe dovezi, acestea au potențialul de a avea un impact substanțial asupra vieții persoanelor din regiunile endemice ale bolii reumatice reumatice și de a contribui la eforturile globale de combatere a acestei boli mortale, dar care poate fi prevenită.