Probleme în sănătate și protecția socială: soluții de la pacienți

pacienți soluții sănătate

Soluții: Pacienți fără acces la tratament, stigmatizați din cauza bolii de care suferă și cu imposibilitate de a munci – sunt doar câteva dintre cazurile pe care le vedem zilnic.

De multe ori, autoritățile par a nu afla sau a nu putea găsi soluții pentru astfel de situații, care necesită intervenția asociațiilor de pacienți. Dezbaterile publice regionale organizate de Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA(UNOPA) în cadrul proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială” au scos la iveală nenumărate nereguli: criza de medici și asistente medicale în spitale, lipsa decontării la valoarea reală a serviciilor medicale, lipsa educației pentru sănătate în școli, lipsa de bugetare a prevenției în sănătate, lipsa multor servicii medicale publice după ora 13.00, acces greoi sau deloc la unele servicii medicale, precum serviciile psihologice decontate de CNAS, lipsa/blocajul serviciilor de îngrijire la domiciliu, lipsa sau numărul insuficient al serviciilor de paliație, absența standardelor de cost și calitate pentru serviciile sociale sau standarde modificate fără consultarea furnizorilor, blocându-le activitatea, servicii sociale deficitare, mai ales în mediul rural- persoanele vârstnice sunt abandonate de societatea, iar familiile fac față cu greu provocărilor legate de îngrijirea bătrânilor, lipsa asistenților sociali în rural, lipsa centrelor și a serviciilor pentru adulții cu dizabilități, lipsa de buget pentru salariile asistenților personali și concedieri ale acestora, mai ales în mediu rural. Toate aceste probleme semnalate necesită, în mare parte, modificări ale legislației din Sănătate și Protecția Socială, propunerile putând veni și din partea asociațiilor de pacienți cu competențe formate în domeniu.

Soluții: Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA(UNOPA) a anunțat finalizarea implementării proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi și-a propus creşterea capacităţii societăţii civile din România de a promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: dezvoltarea competențelor asociațiilor de pacienți în aria formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice initiate de autorități în domeniul sănătății și protecției sociale, monitorizarea politicilor publice de către o rețea de asociații de pacienți (formarea acesteia), etc.  Asociațiile de pacienți și partenerii sociali implicați în proiect au fost instruiți în elaborarea politicilor publice și de advocacy. Drept urmare, în urma rapoartelor de monitorizare întocmite după dezbaterile regionale, au fost elaborate și depuse în cadrul proiectului 11 propuneri de politici publice alternative în domeniul sănătăţii (8) şi al protecţiei sociale (3), dintre care 6 au fost acceptate până în acest moment. Valoarea totală a proiectului a fost de 997.688,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 821.139,01 lei,  valoare nerambursabilă din bugetul naţional  156.595,26 lei şi cofinanţare UNOPA 19.953,73 lei. Proiectul a fost implementat în perioada 2 aprilie 2018-1 august 2019.