Sprijin pentru pacienții oncologici în acordarea gradelor de handicap

Asociația Oncopacienților Phoenix a lansat campania „Sprijin pentru pacienții oncologici”. Asociația a adresat Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Justiției Sociale petiția ”Asigurarea acordării certificatului de handicap gr I sau II tuturor oncopacienților”.

Această petiție propune modificarea și completarea criteriilor de acordare a certificatelor de handicap în gradul I si/sau II pentru toți pacienții oncologici, în baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Propunerea vine ca urmare a multor întrebări primite de la pacienții oncologici, referitoare la modalitatea de acordare a Certificatului în grad de handicap, considerată uneori a fi subiectivă și discriminatorie. În România, conform statisticilor disponibile, una din cinci persoane este pacient oncologic, iar până în anul 2030 se poate ajunge ca o persoană din 3 să devină pacient oncologic, dacă nu se iau măsuri. Aceste date indică  faptul că aproximativ fiecare familie poate avea unul sau mai mulți pacienți oncologici care, din cauza bolii, a tratamentelor dure și efectelor secundare suferă de multiple afecțiuni fizice și psihice.

„Asociația Oncopacienților Phoenix dorește să ajute pacienții cu cancer  identificând căi de sprijin în rezolvarea problemelor legate de toate aspectele conexe unui diagnostic oncologic: investigații costisitoare, tratamentele afecțiunilor secundare,  asigurarea unei alimentații corespunzătoare și adaptarea la impactul negativ asupra calității vieții profesionale și personale” a declarat Ioana Cristea, președintele asociației.

Solicitări

Campania susținută de Asociația Oncopacienților Phoenix solicită următoarele:

  • Acordarea Certificatului de handicap de grad I sau II pentru toate diagnosticele oncologice și hematologice maligne în stadiile T2, T3 sau T4 având în vedere:

-Gravitatea extremă a bolii, în multe cazuri depistată tardiv, necesitând cheltuieli costisitoare, asistență medicală îndelungată, transportări dese și dificile, impactul emoțional, social, psihic în special în cazurile fără șanse mari de supraviețuire, mortalitatea prin cancer în România fiind una dintre cele mai ridicate din Europa

-sechelele bolii și tratamentelor Chimio-Radioterapeutice-Chirurgicale;

-complicațiile costisitoare și cheltuielile necesare pentru unele medicamente citostatice, radioterapie și investigații și dificultățile procurării acestora, mai ales în rural;

-pierderea capacității de efort și de muncă, apariția tulburărilor emoționale, absenteismul prelungit din cauza curelor citostatice și spitalizărilor repetate, marginalizarea, abandonul familial în multe cazuri, demiterile și pierderea locului de muncă;

-stresul prelungit și modificările psihice care apar din cauza bolii și tratamentului;

-riscul frecvent al recidivelor bolii și reluării curelor de citostatice, radioterapie, intervenții chirurgicale, spitalizare;

-necesitățile nutriționale privind regimuri alimentare adecvate bolii.

  • Nerevizuire pentru pacienții aflați în stadii avansate de boală T3, T4 Certificatul să fie nerevizuibil, pacienții oncologici rămân cu disfuncții fizice, psihice, senzoriale și riscul de recidivă al acestei boli insidioase planează pe parcursul întregii vieți a pacientului oncologic, uneori risc de al doilea cancer.
  • Prioritizare

– Acordarea serviciilor medicale gratuite de investigație și tratament de care are nevoie pacientul oncologic, având în vedere gravitatea și condiția precară a sănătății acestora și necesitățile lor multiple de tratament: inclusiv intervenții stomatologice, tratamente psihologice – la acest moment pacienții cu cancer sunt discriminați;

– Asigurarea sau decontarea transportului dus-întors la internare. Pacienții sub tratamente pot fi imobilizați, astfel își riscă viața căutând soluții de rezolvare, cei din rural fiind și mai vitregiți.

  • Majorarea cuantumului indemnizației și indexarea anuală cu inflația a acestuia, respectiv,echivalentul unui salariu minim pe economie – pacienții oncologici fac alte complicații costisitoare, infecții riscante, au necesități mai mari de medicamente și hrană, protezări, etc. O alternativă ar fi suplimentarea indemnizațiilor cu acordarea unor alocații de hrană, similar altor grupuri de pacienți, și decontarea de către stat a cheltuielilor efectuate cu achiziționarea de medicamente, proteze, investigații;
  • Afișarea la sediile Comisiilor de expertiză, a tabelului Criteriilor de acordare a gradului și o mai mare claritate a acestora pentru acordarea obiectivă a gradelor de handicap și informarea pacientului în vederea formulării unei eventuale contestații a modului de încadrare. În acest moment, încadrarea în grad de handicap se face pe criterii arbitrare sau în funcție de localitatea de domiciliu, la latitudinea medicului de expertiză, precum și a medicului curant care decide conținutul medical al dosarului supus expertizării și face propunerea de acordare a gradului de handicap. În multe cazuri, rămâne la latitudinea medicului curant procedura de acordare a Certificatului  de handicap, pacienții nefiind informați despre acest drept legal, nu sunt trimiși în timp util către comisiile de expertizare a capacității de muncă sau actele transmise nu au consistența și istoricul medical corespunzătoare afecțiunilor pacientului. De multe ori pacienții, deși cu multiple probleme patologice și un diagnostic invalidant,  nu sunt considerați eligibili pentru acordarea certificatului de handicap. Trebuie eliminate subiectivismul și discriminarea cauzate de neclaritatea criteriilor de acordare a certificatelor de handicap pentru pacienții cu cancer aflați într-o condiție critică ce  amenință viața.

Propuneri

Asociația Oncopacienților Phoenix propune:

  • Introducerea unui referat standardizat, unic, de tip chestionar foarte detaliat, pentru toate diagnosticele maligne – astfel respectându-se egalitatea de șanse între pacienți – se elimină unele interpretări diferite, în urma unor referate sumare posibile;
  • Comunicările Deciziilor Comisiei de expertizare ar trebui să se facă prin poștă la domiciliul pacientului – nu invers – pacienții putând fi imobilizați de boală sau locuind în mediul rural, la mari distanțe de comisiile de expertizare.

Petiția poate fi consultată aici.