UNOPA – proiect pentru ONG-urile care oferă servicii victimelor discriminării

proiect UNOPA COPAC

Proiectul Step by Step towards an Inclusive Society, derulat de UNOPA, vizează creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.

Proiectul se desfășoară la nivel național și va implica preponderent beneficiari din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creșterea capacității a 15 ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri vulnerabile insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, de a derula programe de cetățenie activă privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal și de a acorda asistență și suport vicimelor discriminării. Serviciul de asistentă și suport va fi pus în funcțiune și la nivelul aplicantului și partenerului, astfel, în total, vor exista 17 ONG-uri care oferă servicii victimelor discriminării.
  2. Pe perioada proiectului, 40 de tineri din grupuri vulnerabile insuficient deservite aflate la risc de discriminare vor dezvolta aptitudini în sfera cetățeniei active, apărării drepturilor omului, combaterii discriminării și promovării tratamentului egal – dar și au demonstrat abilități de integrare socială și implicare activă în comunitate. O parte dintre tinerii instruiți devin mentori ai voluntarilor în derularea de campanii informare, educare și consiliere (IEC) în domeniul drepturilor omului, iar ceilalți oferă suport direct victimelor discriminării.
  3. Până la finalul proiectului, va crește gradul de informare și conştientizare în rândul a 54.000 de cetățeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal.

Proiectul UNOPA se adresează principalelor categorii de persoane aflate la risc de discriminare în România. „Teama de diferență se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în persoane LGBT (74%), romi (72%), persoane cu HIV/SIDA (58%)”, conform sondajului CNCD-IPP-IRES (2018). Același sondaj arată că „raportarea identitară la persoane cu caracteristici diferite se face preponderent după starea de sănătate (61%)”, fapt confirmat și de studiul „Societatea românească și afecțiunile cronice“ derulat de COPAC (2015), care indică că pacienții cu boli cronice se confruntă și cu discriminarea asociată bolii (36%). Tot în societatea românească, conform studiului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (2014), 30% dintre femei spun că au fost afectate de violenţă fizică sau sexuală la un moment dat în viață, aceste comportamente reprezentând tot încălcări ale drepturilor omului.

Proiectul este derulat de Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Bugetul total al proiectului este de 226.449.00 euro, iar perioada de implementare a este de 20 luni  (01.04.2021 – 30.11.2022).